brevilacqua.com

je

u rekonstrukciji

- isprike zbog neugodnosti -

brevilacqua.com

is

under reconstruction

- sorry for the inconvenience -

brevilacqua.com

befindet sich

im Wiederaufbau

- Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten -

brevilacqua.com

è

in ricostruzione

- Ci dispiace per l'inconvenienza -